Zumba mit Wanda

Zumba Erwachsene ab 15 Jahre mit Wanda Halat

Zumba Kids  mit Wanda Halat

Zumba Kids 2 mit Wanda Halat

Zumba Kids jr. mit Wanda Halat

Zumba Kids jr. 2 mit Wanda Halat